Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i området kring Solf–Sundom. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden år  2022 har avslutats.

Aktiastiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.

  • Föreningar och organisationer kan söka  understöd för sin verksamhet  eller för enskilda  projekt.
  • Enbart en ansökan kan lämnas in per förening eller organisation.
  • Privatpersoner beviljas inte bidrag för projekt eller studier.

 

Ansökningsblankett

Föreningar och organisationer bör redovisa erhållet bidrag för 2021 innan ni kan beviljas bidrag för 2022. Redovisningen kan göras i samband med att bidragsanhållan för 2022 lämnas in.

 

 

BEVILJADE BIDRAG 2022

Beviljade bidrag  (klicka på länken för att se beviljade bidrag)

Understöd/bidrag betalas ut till angivet kontonummer under maj månad, senast 31.5.2022.

 

 

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar.

 

Stiftelsens styrelse består av

Ordförande 
Karl-Gustaf Hietanen

Viceordförande
Anna Wulff

Styrelsemedlemmar :

Josefin Silfver
Magnus Nyberg
Markus Ljungkvist 
Anna Enegren.

Kontaktuppgifter

 

Styrelseordförande
Karl-Gustaf Hietanen
Tfn 0500-712537
e-post: karl-gustaf.hietanen@netikka.fi


Delegationsordförande

Dan Falk
Tfn 050-5677764

Ombud

Denice Vesterback
Tfn 050 3605626

Norrbysvängen 10
65410 Sundom

e-post: solfsundom@sparbanksstiftelserna.fi