Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i området kring Solf–Sundom. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

 

Aktiastiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.

  • Föreningar och organisationer kan söka  understöd för sin verksamhet  eller för enskilda  projekt.
  • Enbart en ansökan kan lämnas in per förening eller organisation.
  • Privatpersoner beviljas inte bidrag för projekt eller studier.

 

NYTT ANSÖKNINGSSYSTEM TAS I BRUK 2023.

Aktiastiftelserna tar i bruk ett nytt ansökningssystem våren 2023. Länk till ansökningssystemet hittas nedan. Ansökningar som lämnas in i pappersformat eller per e-post kommer inte att beaktas.
 

Till bidragsansökan


I samband med ansökan för verksamhet 2023 redovisas bidrag för 2022 genom bifogad bilaga. Redovisning för föregående år krävs för att beviljas nytt bidrag.

 

BEVILJADE BIDRAG 2022

Beviljade bidrag  (klicka på länken för att se beviljade bidrag)

Understöd/bidrag betalas ut till angivet kontonummer under maj månad, senast 31.5.2022.

 

 

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar.

 

Stiftelsens styrelse består av

Ordförande 
Karl-Gustaf Hietanen

Viceordförande
Anna Wulff

Styrelsemedlemmar :

Josefine Silfver-Majors
Magnus Nyberg
Markus Ljungkvist 
Anna Enegren.

Kontaktuppgifter

 

Styrelseordförande
Karl-Gustaf Hietanen
Tfn 0500-712537
e-post: karl-gustaf.hietanen@netikka.fi


Delegationsordförande

Dan Falk
Tfn 050-5677764

Ombud

Denice Vesterback
Tfn 050 3605626

Norrbysvängen 10
65410 Sundom

e-post: solfsundom@sparbanksstiftelserna.fi