Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i området kring Solf–Sundom. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

 

Aktiastiftelsen beviljar understöd för verksamhet som gynnar forskning, utbildning, kultur, barn, ungdom och idrott samt annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.

  • Föreningar och organisationer kan söka  understöd för sin verksamhet  eller för enskilda  projekt.
  • Enbart en ansökan kan lämnas in per förening eller organisation.
  • Privatpersoner beviljas inte bidrag för projekt eller studier.

 

NYTT ANSÖKNINGSSYSTEM TAS I BRUK 2023.

Aktiastiftelserna tar i bruk ett nytt ansökningssystem våren 2023. Länk till ansökningssystemet hittas nedan. Ansökningar som lämnas in i pappersformat eller per e-post kommer inte att beaktas.
 

Till bidragsansökan


I samband med ansökan för verksamhet 2023 redovisas bidrag för 2022 genom bifogad bilaga. Redovisning för föregående år krävs för att beviljas nytt bidrag.

 

 

 

BEVILJADE BIDRAG 2023

Understöd/bidrag betalas ut till angivet kontonummer under maj månad, senast 31.5.2023.

 

 

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar.

 

Stiftelsens styrelse består av

Ordförande 
Karl-Gustaf Hietanen

Viceordförande
Anna Wulff

Styrelsemedlemmar :

Josefine Silfver-Majors
Magnus Nyberg
Markus Ljungkvist 
Anna Enegren.

Kontaktuppgifter

 

Styrelseordförande
Karl-Gustaf Hietanen
Tfn 0500-712537
e-post: karl-gustaf.hietanen@netikka.fi


Delegationsordförande

Dan Falk
Tfn 050-5677764

Ombud

Denice Vesterback
Tfn 050 3605626

Norrbybackvägen 10
65410 Sundom

e-post: solfsundom@sparbanksstiftelserna.fi