Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i Solf–Sundom-nejden. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inlämnas till stiftelsens ombud Anne-Maj Finne, Långängstået 151 b, 65410 Sundom.
Sista inlämningsdag 29.2.2020.

Ansökningsblankett/kaksikielinen hakemuslomake

Ansökningsblankett/kaksikielinen hakemuslomake (PDF)

Bakgrund
Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar. Stiftelsens styrelse består av ordförande Bjarne Lervik, viceordförande Anna Wulff samt övriga styrelsemedlemmar Karl-Gustaf Hietanen, Magnus Nyberg, Boel Ludén och Anna Enegren.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Bjarne Lervik
Söderfjärdsvägen 657
65450 Solf

Tfn 050 557 1957


Delegationsordförande

Dan Falk
Sandestået 47
65410 Sundom

Ombud

Anne-Maj Finne
Långängstået 151 B
65410 Sundom
Tfn 050 5302261