Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i Solf–Sundom-nejden. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden år  2021  är 15.2- 15.3.2021.

Ansökan sänds in per e-post till solfsundom@sparbanksstiftelserna.fi

vid frågor ta kontakt med stiftelsens Ombud

Ansökningsblankett

 

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar.

 

Stiftelsens styrelse består av

Ordförande 
Karl-Gustaf Hietanen

Viceordförande
Anna Wulff

Styrelsemedlemmar :

Josefin Silfver
Magnus Nyberg
Markus Ljungkvist 
Anna Enegren.

Kontaktuppgifter

 

Styrelseordförande
Karl-Gustaf Hietanen
Tfn 0500-712537
e-post: karl-gustaf.hietanen@netikka.fi


Delegationsordförande

Dan Falk
Tfn 050-5677764

Ombud

Denice Vesterback
Tfn 050 3605626
e-post: solfsundom@sparbanksstiftelserna.fi