Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt att vårda sparbanksrörelsens traditioner i Solf – Sundom nejden. Detta förverkligas genom att ekonomiskt stöda allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.
Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inlämnas till Aktia Sparbanks kontor i Solf.
Sista inlämningsdag: 28.2.2017.

Ansökningsblankett/kaksikielinen hakemuslomake

Ansökningsblankett/kaksikielinen hakemuslomake (PDF)

Bakgrund
Aktiastiftelsen i Solf – Sundom grundades den 15 februari 1993. Stiftelsens delegation består av 22 medlemmar, fördelade lika mellan Solf och Sundom byar. Stiftelsens styrelse består av: Ordförande Bjarne Lervik, viceordf. Anna Wulff övriga styrelsemedlemmar Karl-Gustaf Hietanen, Lolan Östman, Boel Ludén och Lena Bäckström, 
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Bjarne Lervik
Söderfjärdsvägen 657
65450 Solf

Tfn 050 557 1957Delegationsordförande
Stefan Enegren
Stråkavägen 38
65410 Sundom

Ombud
Anne-Maj Finne
Långängstået 151 B
65410 Sundom
Tfn 050 5302261